Romantikken 1800 til 1870. Romantikken (1800

Romantikken

Romantikken 1800 til 1870

Denne romantiske nationalisme opstår overalt i Europa og melder sig som en reaktion på Napoleons forsøg på at underlægge sig hele Europa. Diktet er tilegnet Fredrika Bremer. Hobbes: Leviathan og kun kunne styres af en stærk og snedig hersker enevælden og den ydre natur, der blev friseret og underlagt de rette linjers strenge fornuft i barokbyernes arkitektur. Brandes har altså også et andet gennembrud i tankerne, det han selv var primus motor i, det moderne gennembrud. Romantikken omdefinerte barn til enkeltindivider, og barndommens verdi ble anerkjent og betraktet som den grunnleggende fasen i et menneskeliv. De fikk støtte fra diktere og forfattere, og til slutt hele befolkningen. Symfonien ble skrevet i 1860-årene, men ikke utgitt før i 1876.

Nächster

Levekår i årene fra 1800 til 1870 i Norge

Romantikken 1800 til 1870

Den tysk-amerikanske professoren Reinhard Georg Pauly omtalte perioden 1800 til 1830 som en overgangsfase til romantikken. I tillegg til at Weber følger disse rådene, er også musikken romantisk av natur. Slik ble Symphonie fantastique et svært godt eksempel på programmusikk. Genrer og digtformer Æren for at anlægge en genremæssig betragtning på perioden 1800-70 kan tilskrives Vilhelm Andersen, der sidst i Illustreret dansk Litteraturhistorie bd. Dette førte til at det var mange strider mellom dem. Dramaet foregår i et miljø, der henter inspiration i Orienten.

Nächster

Romantikken (ca. 1800

Romantikken 1800 til 1870

I Tyskland fikk kom, dels med bakgrunn i Roussaus tanker, en -bevegelse, der og var ledende skikkelser. Symfonien kan regnes som programmusikk og nasjonalromantisk preget av irenes lidelser, håp og drømmer. Romantikken kan nemlig betragtes som et følelsesudbrud og i den grad, at det skaber en febertilstand i den enkelte og i modtagelige miljøer. Etter at Verdi hadde blitt rik på sine operaer, tok han seg mer flid med de siste operaene, og lånte teknikker fra grand opera, introduserte komiske roller og eksotiske temaer og lydbilder. Et av Tsjajkovskijs mest kjente verk er , som er et selvstendig verk og ikke, som tradisjonelle overtyrer, knyttet til en opera.

Nächster

Romantikken (1800

Romantikken 1800 til 1870

Den amerikanske musikkprofessoren Rey M. Ellers skrives mye musikk av og for virtuoser, i tillegg til pianostykker og lieder. I kom romantikken senere og eksisterte lengre enn i de store europeiske kulturlandene. Ofte finder vi i de romantiske digte hentydninger til, at alt hænger sammen i en bagvedliggende enhed, en organisme. Desuden er kunsten blevet et selvstændigt håndværk. Det forekommer særlig påfaldende, at forestillingen om et i denne sammenhæng særlig vigtigt skel i 1870 ikke modsvares af klare typografiske markeringer i de større litteraturhistorier.

Nächster

Tidslinje over Romantikken

Romantikken 1800 til 1870

Rubow, der lader den gå frem til 1840 Dansk Litteraturhistorie i Omrids, 1931, s. Den står for det stik modsatte af biedermeier-litteraturen. Mallings Fra Ludvig Holberg til Chr. Verdis operaer er heller ikke så langt unna Rossinis og Donizettis bel canto-operaer, og han lånte også fra Rossinis standarder innen opera. I motsetning til «de mektige fem» som ville gjenoppdage russisk nasjonalmusikk omtalt lenger ned , var Tsjajkovskij vestlig orientert. Her skriver han digtet Hiemvee i 1805 der er det første udslag af en ny nationalfølelse: Underlige Aftenlufte! Schumann eksperimenterte også mer med modulasjoner og harmoni enn Schubert. Musikken ble dissonant og harmonisk kompleks, og operaen hadde stor innflytelse på senere komponister, av hvilke enkelte ga opp tonalitet i sin helhet.

Nächster

Norskblogg: Romantikken, Welhaven og Wergeland

Romantikken 1800 til 1870

Emnene hentes gjerne fra den nære virkelighet. De følgende sider introducerer til forskellige former for romantik. Digtningen fra denne periode fremstiller og fortolker de nye irrationelle kræfters spil. Den første fremstilling, der tydeligt følger Dietrichsons markering af et periodeskel o. Romantikken er en samlebetegnelse for en række strømninger inden for kunst og litteratur, og der findes mange kunstneriske strømninger i perioden. Denne sammentænkning er en naturlig konsekvens af organismetanken.

Nächster

Romantikken (ca. 1800

Romantikken 1800 til 1870

En organismetanke: alt er forbundet. Ordet har som bekendt sine rødder i antik historie-tænkning og kendes også i dansk sammenhæng Rahbek om 1780'erne , før det får sin særlige betydning som betegnelse for en periode i dansk åndsliv efter 1800. Agape er et oldgræsk ord, der betyder 'guddommelig kærlighed' og med det menes en længsel efter den idealtilstand, hvor ånden i naturen og i mennesket bliver ét. Tilfeldighetene ville ha det til at hennes forbilder var Claras mann Robert Schumann og Fannys bror Felix Mendelssohn. Kanondannelsen Den stabilt høje vurdering, perioden har været genstand for, illustreres af den fasthed, der har præget kanondannelsen, sådan som den viser sig i antologier og litteraturhistorier; især litteraturhistorier formet som en række portrætter af enkelte forfattere giver et markant billede af denne stabilitet. Mahler var også en glimrende dirigent, og fikk flere oppdrag før han i 1897 fikk dirigentrollen i Wien. Petersens Bidrag til den danske Literaturs Historie, bd.

Nächster

Romantikken (musikk)

Romantikken 1800 til 1870

Ligesom det er tilfældet med 80ernes nye digtere, Michael Strunge-generationen. Ordet «romantikk» henspiller på den. Ingen har stærkere og smukkere skildret romantikkens gennembrud i Danmark end den kritiker, der nærmest overnight gjorde det af med den, nemlig Georg Brandes. Vilhelm Andersens periodisering De mange ovenstående henvisninger til Vilhelm Andersens behandling af tiden 1800-70 i Illustreret dansk Litteraturhistorie nødvendiggør et par afsluttende bemærkninger herom. Helt fra Johannes Ewalds digtning i 1770'erne har man kunnet spore en voksende interesse for det nordiske.

Nächster